´Îd-bönen är obligatorisk och inte bara rekommenderad

Författaren sade om ´Îd-bönen:

”Den är starkt rekommenderad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad den alltid och befallde män och kvinnor att gå ut till den.”

Den omnämnda ordern tyder på att handlingen är obligatorisk. Om det är obligatoriskt att gå ut till den är det än mer obligatoriskt att be den, vilket är klart. Sanningen är att den är obligatorisk och inte bara rekommenderad. Ett bevis för det är att den upphäver fredagsbönen om de infaller samma dag. Det som inte är obligatoriskt kan inte upphäva något som är obligatoriskt, vilket Siddîq Hasan Khân sade i ”ar-Rawdhah an-Nadiyyah”. Hänvisa till ”as-Sayl al-Djarrâr”1 för att läsa hela studien kring det.

11/315.