´Îd-bön utan bönekall, böneutrop och frivilliga böner

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (532)

32 – Kapitel om ´Îd-böner utan bönekall och böneutrop

532 – Qutaybah berättade för oss: Abûl-Ahwas berättade för oss, från Simâk bin Harb, från Djâbir bin Samurah som sade:

Varken en gång eller två gånger bad jag ´Îd-bönerna med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan bönekall eller böneutrop.”1

Även Djâbir bin ´Abdillâh och Ibn ´Abbâs rapporterar liknande.

Djâbir bin Samurahs hadith är god och autentisk.

De lärde från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och andra praktiserade detta; ´Îd-bönerna ska hållas utan bönekall och frivilliga böner.

1God och autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (532).