´Îd-bön under coronapandemin

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir al-Barrâk

https://sh-albarrak.com/article/18234

Fråga: Hur ska ´Îd-bönen bes nu i samband med coronapandemin?

Svar: Om det är omöjligt att hålla ´Îd-bön utav ett skäl, vilket det är idag, har förloppet samma dom som missad ´Îd-bön. De lärde har olika åsikter i sakfrågan:

1 – Den ska bes två Raka´ât.

2 – Den ska bes fyra Raka´ât.

3 – Den ska bes som vanligt. Den åsikten är korrekt.

Med andra ord ska den bestå av två Raka´ât, extra Takbîrât och högläsning. Någon predikan ska emellertid inte hållas. Precis som all annan kompenserad dyrkan ska även denna tas igen som den vanligtvis utförs. Därtill kan den både bes individuellt och i grupp. Beviset för det är att när Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) missade en ´Îd-bön, samlade han ihop sitt hushåll och lät sin slav ´Abdullâh bin Abî ´Utbah leda dem i ´Îd-bön; bönen bestod av två Raka´ât och extra Takbîrât, precis som i vanliga fall ute i städerna.

Angående åsikten som säger att ´Îd-bön är inte föremål för kompensation, så är den irrelevant i detta fall. Ty denna vår ´Îd-bön kommer inte att hållas över huvud taget vilket innebär att själva plikten kommer att utebli. Därför ska den i detta fall jämföras med missad ´Îd-bön – och Allâh vet bättre.