´Îd-bön först, predikan sen

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (531)

31 – Kapitel om att ´Îd-bönerna bes innan predikan

531 – Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från ´Ubaydullâh – det vill säga Ibn ´Umar bin Hafs bin ´Âsim bin ´Umar bin al-Khattâb – från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar bad ´Îd-bönerna före predikan. Därefter predikade de.”1

Även Djâbir och Ibn ´Abbâs rapporterar liknande.

Ibn ´Umars hadith är god och autentisk.

De lärde från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och andra praktiserade denna hadith; ´Îd-bönerna bes innan predikan. Det sägs att den förste som predikade innan bönen var Marwân bin al-Hakam.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (531).