´Îd-bön bredvid gravar

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 327

Fråga: Vad är domen för ´Îd-bön på en plats som ligger bredvid gravar om ingen annan böneplats är känd?

Svar: Om gravarna ligger utanför böneplatsen, är handlingen harmlös.