Icke-bedjarens fasta är ogiltig

Fråga: Vad är domen för att fasta Ramadhân om man oskäligt låter bli att be de obligatoriska bönerna till fullo?

Svar: Den som slarvar med bönen har ingen giltig fasta eller någon annan handling. Avsaknad bön är otro och den otrognes handlingar är ogiltiga. Bönen är islams andra pelare, fastan är den fjärde. Bönen är viktigare än fastan och utgör islams pelare. Icke-bedjaren har alltså ingen giltig fasta eller någonting annat. Han är skyldig att ångra sig inför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och slå vakt om de fem bönerna och därefter alla andra föreskrifter däribland fastan. Så länge personen inte ber så är han inte heller muslim varför hans handlingar är ogiltiga. Bönen är som bekant islams pelare; kan en byggnad stå utan pelare? Omöjligt.