Icke-bedjande kommer på Iftâr

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://ar.islamway.net/fatwa/59323/

Fråga: Under Ramadhân förses framför allt arbetare med mat och dryck till att bryta fastan. Den närliggande moskén till trots ber vissa inte alls medan andra inte ber i samling. Är det korrekt att bjuda dem på Iftâr?

Svar: Poängen ligger i merparten som bryter fastan. Om merparten slår vakt om bönen, tar man inte hänsyn till dem som inte gör det. Därtill kan måltiden medföra att de ångrar sig.