Ibrâhîms skrifter och Israels tolv stammar

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/120)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ

Säg: ”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ishâq och Ya´qûb och stammarna…”1

Det som har uppenbarats för oss är Qur’ânen:

وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ

… och det som uppenbarades för Ibrâhîm…”

Det vill säga tio skrifter.

وَالأسْبَاطِ

… och stammarna…”

Det vill säga Ya´qûbs söner. De kallades så eftersom alla blev fäder till skaror av människor… Bland dessa stammar fanns profeter varför Allâh sade:

وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ

… och det som uppenbarades för Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ishâq och Ya´qûb och stammarna…”

En annan teori är att versen åsyftar Ya´qûbs (´alayhis-salâm) blodssöner som alla blev profeter.

12:136