Ibrâhîm är Allâhs Khalîl och Muhammad är Hans Habîb

Khullah är den största och högsta typen av kärlek. Vi känner inte till att Allâh (´azza wa djall) har bekräftat den åt någon annan än två skapelser. Den första är Ibrâhîm som Allâh sade om:

وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

”Allâh tog Ibrâhîm till en Khalîl.”1

Den andra är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh har tagit mig till en Khalîl på samma sätt som Han tog Ibrâhîm till en Khalîl.”

Härmed ser du den väldiga okunnigheten hos lekmännen som säger att Ibrâhîm är Allâhs Khalîl och att Muhammad är Allâhs Habîb, älskling. Detta tar ned på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet då frasen betyder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nivå är lägre än Ibrâhîms. När de säger att han är Allâhs älskling gör de ingen skillnad mellan honom och alla andra som Allâh älskar. Allâh älskar ju trots allt även dem som gör det rätta och goda, de tålmodiga och andra som gör sig förtjänta Hans kärlek. Enligt deras åsikt finns det ingen skillnad mellan sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra.

1 4:125