Ibrâhîm an-Nakha´î gick till makthavarna och bad dem om pengar

´Affân sade: Ya´qûb bin Ishâq berättade för oss: Ibn ´Awn berättade för oss:

”Ibrâhîm an-Nakha´î gick till makthavarna och bad dem om pengar.”

Muhammad bin Rabî´ah al-Kullâbî berättade från al-´Alâ’ bin Zuhayr som sade:

”Ibrâhîm kom till min fader när han var borgmästare i Hulwân. Han bar upp honom på en arbetshäst, gav honom kläder och skänkte honom tusen guldmynt som han tog emot.”