Ibn Abî Zamanîn om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-25
Författare: Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – även känd som Ibn Abî Zamanîn – (d. 399)
Källa: Usûl-us-Sunnah, sid. 110-113

Kapitel: Tron på Nedstigningen

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att de tror på att Allâh stiger ned till den nedersta himlen. De tror på detta utan att begränsa Honom. Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel av natten återstår och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Zuhayr bin ´Abbâd sade:

”Alla lärda jag träffade som Mâlik, Sufyân, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, ´Îsâ, Ibn-ul-Mubârak och Wakî´ brukade säga: ”Nedstigningen är sann.”

Ibn Wadhdhâh sade:

”Jag frågade Yûsuf bin ´Adî om nedstigningen varvid han sade: ”Ja, jag bekräftar den utan att begränsa. Jag frågade Ibn Ma´în om den och han sade: ”Ja, jag bekräftar den utan att begränsa.”