Ibn ´Uthaymîns råd till studenterna

Jag råder studenterna att härda. Härda med vad? Med kunskap. Med hårt arbete. Med kontinuitet. Med anteckningar av unika kuriosum som du råkar på. Du säger till dig själv att du har fattat och memorerat. Rätt som det är har du glömt dem. Skriv ned kuriosum och framför allt om de handlar om principer och grunder. Gör så för att de skall stanna kvar hos dig. Försumma aldrig. Förlita dig aldrig på dig själv så att du säger att det inte finns någon chans att du glömmer. Rätt som det är har du glömt. Anteckna.

Studentgenerationen innan oss hade alltid block i fickorna. Så fort de hörde något intressant skrev de ned det. Ibland kan man tänka på en vers, hadîth eller ett uttalande från de lärda och lägga märke till otroliga kuriosum. Men om han inte antecknar dem försvinner de. Därför råder jag er att studera, arbeta hårt och anteckna.

Ni skall veta att nedskriven kunskap medför minne. När vi var studenter och ville memorera något, skrev vi ned det först. Skrift bidrar med minne.

Härda. Härda med studierna. Bli inte uttråkad. Säg inte att du inte har lärt dig något. Vi har folk som kom helt tomma till lektionerna. Efter hårt nedlagt arbete blev de bland de bästa studenterna sett till kunskap, minne och förståelse. Härda och besväras inte.