Ibn ´Uthaymîns råd till en Sûfî-elev

Fråga: Allâh har väglett mig och jag går på den raka vägen i islam. Jag uppfyller alla villkor av bönen, fastan och så vidare. Jag gör mer än det obligatoriska med tanke på att jag håller fast vid Sûfî-Shaykh och har blivit hans elev. Han har beordrat mig att närvara varje måndag och torsdag för att deltaga i en Dhikr-sittning och be Allâh hylla och sända frid över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra böner tusen gånger om dagen. Är Sûfiyyah korrekt enligt Sharî´ah och dess undervisning eller inte?

Svar: Alla grupper, Sûfiyyah som andra, måste konfronteras med Qur’ânen och Sunnah. Det som stämmer överens med dem är korrekt och det som inte stämmer överens med dem är fel.

I princip är Sûfiyyah-orden innoverade. Vissa kan till och med komma upp i otro till skillnad från andra. Till denna innovation hör det som du har nämnt om din Shaykh och att han beordrar dig att be Allâh hylla och sända frid över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra böner tusen gånger om dagen. Vi känner inte till de andra bönerna för att kunna döma dem. Däremot råder det inget tvivel om att det är innovation att be Allâh hylla och sända frid över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tusen gånger om dagen. Det saknar grund i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Jag råder dig att leta efter en lärd man från Ahl-us-Sunnah som är känd för att följa Salaf och ta din religion från honom. Lämna dessa grupper som du syftar på bland Sûfiyyah och andra.