Ibn ´Uthaymîns experiment om händernas plats efter Rukû´

Fråga: Imâm Ahmad (radhiya Allâhu ´anh) blev frågad om att lägga höger hand på vänster hand efter Rukû´ varpå han sade att det är upp till personen om han vill släppa ned händerna eller lägga dem på varandra. Är det Sunnah att släppa ned dem eller ha dem på varandra?

Svar: Tillsynes är det Sunnah att lägga höger hand på vänster hand efter Rukû´. Det är vad Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade när han sade:

”Människorna befallde att man lägger höger hand på vänster underarm i bönen.”

Hans ord ”i bönen” är allmänna och berör hela bönen frånsett de undantag som det finns bevis för. Låt frågeställaren hänga med här nu!

Höger hand på vänster hand innan Rukû´ – klart och tydligt.

Under Rukû´ – då är händerna på knäna.

Efter Rukû´ – det är det frågan handlar om.

Sudjûd – då är händerna på marken.

Sittningen mellan Sudjûd och i Tashahhud – då är händerna på låren.

Kvar blir situationen efter Rukû´. Det finns ingen speciell Sunnah där. Däremot finns Sahl bin Sa´ds allmänna ord ”i bönen” som täcker den här situationen. Utmed det är det tillsynes Sunnah att lägga höger hand på vänster hand efter Rukû´.

Vad beträffar Imâm Ahmads fria alternativ, så kan de bero på att han kände till hadîther som tillåter att händerna släpps ned. Det gör däremot inte vi. När Imâm Ahmad ger fria alternativ så beror det tillsynes på att han känner till en Sunnah för de båda handlingarna och inte att han inte känner till något. Ty när den lärde inte vet något så är han passiv utan att döma och Allâh vet bättre.