Ibn ´Uthaymîn om visor

Publicerad: 2010-09-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (11)

 

Fråga: Det finns islamiska visor som sjungs tillsammans med tamburin. De leder till entusiasm och består av bra betydelser. Vad anser ni om det?

Svar: Det talas mycket om islamiska visor. Det var ett bra tag sedan jag lyssnade på dem. De var helt okej när de först kom ut. De var tomma på tamburin. De orsakade ingen prövning och de sjöngs inte utmed förbjudna melodiska toner. Men de har utvecklats med tiden. De började kombineras med slagverk. Det kan ha varit tamburin och det kan ha varit någonting annat. Därefter utvecklades de ytterligare och började sjungas med förskönade, prövande röster. Därefter utvecklades de ytterligare och började sjungas som de förbjudna sångerna. Därför är jag obekväm med dem. Det går inte att säga att alla är tillåtna på samma sätt som det inte går att säga att alla är förbjudna. De är tillåtna om de är tomma på de saker som jag har nämnt. Men om de kombineras med tamburin, vackra, prövande röster eller förbjudna melodiska toner, är det inte tillåtet att lyssna på dem.