Ibn ´Uthaymîn om Tasbîh på radband

Fråga: Är det en innovation att göra Tasbîh på radband? Skall den som gör det fördömas?

Svar: För det första är det bättre att inte göra Tasbîh på radband. Det är emellertid ingen innovation eftersom det har en grund i vissa följeslagarnas handling när de gjorde Tasbîh på stenar. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påpekade dock att det är bäst att göra Tasbîh med fingrarna och sade till kvinnorna:

”Böj på fingertopparna. De kommer att tala.”

Det är alltså inte förbjudet eller innoverat att göra Tasbîh på radband, men det är bättre att inte göra det. Den som gör Tasbîh på radband lämnar något som är bättre.

För det andra kan Tasbîh med radband förorenas med ögontjäneri. Vi ser vissa människor ha på sig radband bestående av tusen pärlor. Det är som att de vill säga:

”Titta på mig! Jag gör Tasbîh tusen gånger.”

För det tredje är personen som gör Tasbîh på radband i princip frånvarande. Medan han gör Tasbîh på radbandet tittar han uppåt och till höger och till vänster. Det bevisar att hans hjärta är frånvarande.

Till följd därav är det bättre att människan gör Tasbîh på fingrarna. Det är bättre att hon gör Tasbîh på höger hand istället för vänster hand. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Tasbîh genom att böja på högerhandens fingrar. Och om hon gör Tasbîh med båda händerna så är det harmlöst. Det är dock bäst att bara göra det med högra handen.