Ibn ´Uthaymîn om Sûfiyyahs siare

Fråga: Sûfiyyah påstår att Awliyâ’ får visioner och att de får kunskap direkt från Allâh. När vi frågade dem om det argumenterade de med ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) vision när han uppmärksammade en av soldaterna om ett berg medan han stod och predikade på predikstolen och att den gudomliga kunskapen som de får hör till det Allâh särskiljer vissa tjänare med till skillnad från andra.

Svar: Varje människa som säger att hon känner till det dolda är otrogen. Varje människa som tror på denne är också otrogen. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

”Säg: ”Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Allâh.” Inte heller vet de när de skall uppväckas till nytt liv.”1

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har inte låtit någon ta del av Hans dolda kunskap. Det enda undantaget är sändebuden som Han behagas av:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ

”Han känner det som är dolt för människor, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter utom det sändebud som Han [utser till detta].”2

Dessa som påstår vara Awliyâ’ är inte sändebud. De är inte heller Allâhs Awliyâ’ om de hävdar något som i sig är ett beljugande av vad som står skrivet i Qur’ânen. Allâhs Walî äger två egenskaper som nämns av Allâh:

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ  الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och ständigt har Honom för ögonen.”3

Dessa som säger sig vara Awliyâ’ är inga Awliyâ’ om de säger att de känner till det dolda. De är Allâhs fiender eftersom de beljuger Honom och det som är bekräftat i Hans sändebud Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.

Vad berör deras argument med Allâhs gåva till de troendes ledare (radhiya Allâhu ´anh), så handlar det inte om det dolda. Företeelsen var materiell och beskådad, om än långt bort från ´Umar. Allâh uppenbarade den för honom. Den har inget att göra med kunskapen om det dolda. Det är något relevant som Allâh uppenbarar för den Han vill. De troendes ledare (radhiya Allâhu ´anh) var tvivelsutan en av Allâhs Awliyâ’ då han besatt både tro och gudsfruktan.

Dessa som kallar sig själva för Awliyâ’ och som han inte har något med honom att göra skall inte betros. Om de säger något som sedan visar sig stämma är de bevisligen bröder till siare, om inte siare som får information av djävlar. Därtill ljuger de hur mycket de vill.

127:65

272:26-27

310:62-63