Ibn ´Uthaymîn om Sûfiyyah

Fråga: Vad har islam för position till Sûfiyyah?

Svar: Det sägs att ordet Sûfiyyah kommer från ordetصفاء, renhet. Det sägs att det stammar från ordetصفوة, elit. Det har också sagts att det kommer från ordetصوف, ull, vilket är det mest sannolika. De brukade klä sig i yllekläder utav avhållsamhet.

Sûfiyyah har flera inriktningar. Vissa av dem är klar otro då de tror på panenteism och att de inte ser någon annan än Herren. De tror på att allt som de ser av Allâhs budskap är i själva verket Allâh. Det är ju klar otro. Andra avviker från islam med mindre än så. Även de varierar.

Jag råder frågeställaren att läsa Shaykh ´Abdur-Rahmân al-Wakîls (rahimahullâh) bok ”Hâdhihi hiyas-Sûfiyyah”. Däri klargör han Sûfiyyahs troslära; de som påstår sig vara eliten som har kännedom om Allâh (´azza wa djall). De är i själva verket de okunnigaste människorna om Allâh. De kunnigaste människorna om Allâh (´azza wa djall) är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans renläriga efterträdare och deras rättmätiga efterföljare. Dessa är de kunnigaste människorna. Varenda en som avviker från deras väg äger en okunnighet om Allâh i enlighet med sin avvikelse från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga efterträdares väg.