Ibn ´Uthaymîn om skulpturer och tecknade bilder

Fråga: Apropå avbildning! Många människor missförstår dig i den frågan.

Svar: Det råder inga tvivel om att det är förbjudet att avbilda en levande varelse i form av en skulptur. Exempel på det är att bygga ett lejon, en häst eller något liknande av gips. Handlingen är förbjuden och handlaren omfattas av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannelse. Abû Djuhayfah berättade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över avbildarna.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”De som får det strängaste straffet på Domedagen är avbildarna.”

Förbudet i dessa skulpturer är ett faktum. Ty de är skulpturer med kroppsdelar och huvuden som verkligen motsäger Allâhs skapelse.

De lärda har delade åsikter om tecknade bilder som saknar skulpturer; omfattas de av hadîthen eller inte? Den korrekta åsikten är att de omfattas. Muslim rapporterade via ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Skall jag inte skicka iväg dig på ett uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg mig på? Lämna varken en bild utan att du förstör den eller en upphöjd grav utan att du jämnar den.”

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg kuddarna med bilder på visade han sitt förakt, vägrade gå in i hemmet och sade:

”De som gör dessa bilder skall straffas.”

Härmed behandlas två frågor:

1 – Bilder i form av skulpturer. De är tveklöst förbjudna.

2 – Handritade bilder. Det råder delade åsikter om dem och den korrekta åsikten är att även de är förbjudna och berörda av förbannelsen.