Ibn ´Uthaymîn om roliga historier

Publicerad: 2010-09-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (13)
https://www.youtube.com/watch?v=nnmd65i5-ok

 

Fråga: Vad anser ni det som äger rum på privata och allmänna sittningar av skämt och roliga historier för att underhålla människorna med tanke på att de oftast varken är verkliga eller sanna? Deras argument är att åhörarna vet att historierna är overkliga.

Svar: Påhittade och grundlösa berättelser och sagor hamnar under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ve den som talar och ljuger för att få folket att skratta! Ve honom! Ve honom!”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upprepade det tre gånger. Det bevisar att det är förbjudet. Den som berättar påhittade och overkliga berättelser för att människorna skall skratta, är syndig och utsatt för detta hot – och skydd sökes hos Allâh.

”Ve den som talar och ljuger för att få folket att skratta! Ve honom! Ve honom!”