Ibn ´Uthaymîn om personen som är mer vilsen än åsnan

Fråga: Vad anser du om personen som förbiser ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat och att ´Alîs kalifat är en naturlig fortsättning på Abû Bakrs och ´Umars kalifat?

Svar: Dessa är de som säger att ´Alîs kalifat är en fortsättning på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Den som förtalar något av de fyra kalifernas kalifat är mer vilsen än sitt hushålls åsna.”

Hur kan då muslimerna enas om ´Uthmâns kalifat och däribland ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som frivilligt lovar honom tro och lydnad? Han som förtalar honom har sett ned på och kritiserat Muhâdjirûn och Ansâr.