Ibn ´Uthaymîn om Niqâb

Publicerad: 2008-03-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: Fatâwâ ´Ulam⒠al-Balad al-Harâm, sid. 566

 

Fråga: På den senaste tiden har det blivit utspritt bland kvinnorna att ta på sig Niqâb [1] , vilket fått blickarna att riktas mot dem. Det konstiga är inte att de tagit på sig Niqâb, utan hur de tagit på sig den. I början var det bara ögonen som syntes. Så småningom började denna lilla springa bli allt vidare till dess att man slutligen kunde se en del av ansiktet, vilket leder till prövningar, särskilt då många kvinnor använder mascara när de tar på sig den. När man då försöker tala med dessa kvinnor i denna fråga, argumenterar de med att Ers ädelhet har sagt att det i grund och botten är tillåtet. Vi hoppas att ni detaljerat kan klargöra denna fråga – må Allâh belöna er med gott.

Svar: Det råder inga tvivel om att Niqâb var känt på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och att kvinnorna hade på sig den. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om kvinnan som träder in i Ihrâm:

””Hon skall inte ha på sig Niqâb.”” [2]

Detta tyder på att de annars brukade ha på sig Niqâb. Men i dag anser vi inte det vara tillåtet. Faktum är att vi anser det vara förbjudet, eftersom det leder till en olovlig utveckling, vilket är uppenbart i dag, något frågaren påpekade. Därför ger vi ingen dom i dag som säger att det är tillåtet för kvinnorna att ha på sig Niqâb eller Burqu´. Däremot anser vi att det skall förbjudas helt och hållet och att kvinnan fruktar Allâh och inte tar på sig Niqâb eftersom den leder till en ondska vars dörr inte kan stängas efteråt.


[1] Imâm Ibn-ul-Athîr al-Djazarî (rahimahullâh) sade:

””Niqâb är det som visar ögonen och den brukade kallas hos dem (dvs. araberna) för ”Waswasah” och ”Burqu´” och den hör till kvinnans klädsel.”” (an-Nihâyah (2/784))
[2]
al-Bukhârî (1838).