Ibn ´Uthaymîn om namnet al-Madînah al-Munawwarah 2

Fråga: Vad är domen för namnet ”al-Madînah al-Munawwarah”?

Svar: Det namnet är känt i folkmun, men det har uppstått på senare år. I de tidigare böckerna står det bara ”al-Madînah” eller ”al-Madînah an-Nabawiyyah”. al-Madînah al-Munawwarah (den upplysta staden) är i själva verket inte begränsat vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stad. Varje stad som islam har kommit in i är en av islam upplyst stad. På så vis är det inget speciellt med al-Madînah al-Nabawiyyah om vi kallar den för ”al-Madînah al-Munawwarah”. Trots det säger jag inte att det är förbjudet. Namnet är numera känt i folkmun och därför är det okej. Det är däremot bättre att säga ”al-Madînah an-Nabawiyyah”.