Ibn ´Uthaymîn om livförsäkring

Fråga: Vad är livförsäkring för något? Är den tillåten eller förbjuden?

Svar: Jag vet inte riktigt vad livförsäkring är för något. Jag tror inte någon kan garantera ett liv. När Allâhs beslut kommer kan ingen skjuta upp på döden. Försäkringen kommer inte att gagna något.

Och om försäkringen handlar om att kunden betalar en summa pengar som går till hans arvingar när han dör så är den förbjuden. Den är hasardspel eftersom kunden satsar pengar utan att veta i fall han kommer att få mer eller mindre än det som han har betalt. All handel som roterar mellan bot och vinst hör till förbjudet hasardspel. Det enda undantaget är det föreskriften tillåter av hästlopp, kamellopp och skytte.