Ibn ´Uthaymîn om kvinnans välgörenhet utan makes kännedom

al-Bukhârî sade:

98 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Ayyûb: Jag hörde ´Atâ’ säga: Jag hörde Ibn ´Abbâs säga:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut med Bilâl. Han trodde att han inte hördes så han tillrättavisade kvinnorna och befallde dem att skänka välgörenhet. En kvinna började ta av sig örhängen och ringar medan Bilâl samlade dem i sina kläder.”

Hadîthen bevisar att kvinnan visst får förfoga över sin egendom och att hon får skänka vad hon vill av den, oavsett om hennes make vet om det eller inte. Det är den korrekta åsikten.