Ibn ´Uthaymîn om kvinnans sidbena 2

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4981.shtml

 

Fråga: Vad är domen för sidbena (Mishtah Mâ’ilah) som innebär att en del av huvudet får mer hår än en annan? Hamnar den under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord “Mâ’ilât Mumîlât1?

Svar: Vissa lärda anser att sidbena hamnar under denna hadîth. Baserat på det är sidbenan förbjuden.

Därefter är det inte heller rättvist. Det är rättvist att håret är jämt fördelat till höger och vänster.

Dessutom är det möjligt att frisyren har kommit från de otrogna.

Vi anser det vara obligatoriskt för kvinnan att undvika denna frisyr och i stället kamma sig på ett rättvist och upprätt sätt, nämligen med mittbena.

1 Imâm an-Nawawî sade: “Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))