Ibn ´Uthaymîn om kvinnans grumliga och gulaktiga utsöndringar 2

Fråga: Jag hoppas att ni klargör en fråga som det talas mycket om, nämligen domen för kvinnans grumliga och gulaktiga flytningar efter månadscykeln. När anses en kvinna vara ren? Måste hon få klara flytningar?

Svar: De lärda har delade åsikter i frågan. Till sist kom jag fram till att den korrekta åsikten är att de grumliga och gulaktiga flytningarna är obetydliga så länge de inte är inom månadscykeln. Exempel på det är kvinnan vars månadscykel varar i fem dagar. Om hon får grumliga eller gulaktiga flytningar den tredje dagen så säger vi att de hör till hennes månadscykel. Men om hon får grumliga eller gulaktiga flytningar innan månadscykeln så är de obetydliga. Detsamma gäller kvinnan som blir kvitt sin månadscykel och sedan får grumliga eller gulaktiga flytningar; de saknar dom.