Ibn ´Uthaymîn om kvinnans cirkelformade guldsmycken

al-Bukhârî sade:

98 – Sulaymân bin Harb berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Ayyûb: Jag hörde ´Atâ’ säga: Jag hörde Ibn ´Abbâs säga:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut med Bilâl. Han trodde att han inte hördes så han tillrättavisade kvinnorna och befallde dem att skänka välgörenhet. En kvinna började ta av sig örhängen och ringar medan Bilâl samlade dem i sina kläder.”

Detta var i samband med ´Îd-bönen eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll tal för både kvinnorna och männen. Därefter gick han ned och begav sig till kvinnorna och tillrättavisade dem och påminde dem och befallde dem att skänka välgörenhet. En kvinna började ta av sig örhängen och ringar. Det bevisar att kvinnan får ha på sig cirkelformade smycken till skillnad ifrån det vissa förbjudande hadîther säger. Den korrekta åsikten är att kvinnan visst får ha på sig cirkelformade smycken.

Vad beträffar de förbjudande hadîtherna, så är en teori att de är avskaffade. En annan teori är att de gäller om människorna är fattiga och tävlar om dessa smycken. De flesta lärda säger att hadîtherna är avskaffade. Andra säger att de är udda, Shâdhdh, eftersom de opponerar sig autentiska hadîther. Därför säger vissa lärda att det råder samstämmighet om att ringar, armband och liknande är lovliga.