Ibn ´Uthaymîn om kvinnans byxor

Fråga: Vad är domen för att kvinnan har på sig byxor?

Svar: Jag anser att kvinnan skall förbjudas helt och fullt att ha på sig byxor ehuru hon bara är med sin make. Ty hon liknar på så sätt männen. Det är män som har på sig byxor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade de maskulina kvinnorna.

Vad beträffar all annan klädsel framför Mahârim, så får hon ha på sig allt som täcker hennes kropp frånsett det som syns enligt sed som händer, fötter, huvud och ansikte. Det är tillåtet att synas.