Ibn ´Uthaymîn om kompromissande kall

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Liqâ al-Bâb al-Maftûh (156 B)

Fråga: I vårt land finns det bröder som kallar till islam som tycker att det finns en större fördel med att komma överens med Sûfiyyah om att exempelvis inte tala om resningen över tronen, att det är förbjudet att be någon annan än Allâh om hjälp och dylikt. De argumenterar med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) överenskommelse med judarna. Är detta argument korrekt? Vad råder ni?

Svar: Nej. Detta argument är inte korrekt. Det du nämner talar Allâh om när Han säger:

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

”De skulle vilja att du gick dem till mötes för att då visa sig tillmötesgående [mot dig].”1

Det är inte tillåtet att kompromissa i religionen. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) överenskommelse med judarna handlade om att ingen skulle angripa den andre. Den handlade inte om att han skulle behagas av deras religion. Det var omöjligt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att behagas av deras religion. Det du nämner innebär att man accepterar deras falskhet. Överenskommelse på detta vis är i själva verket en kompromiss. Kompromisser är förbjudna. Det är inte tillåtet för någon att kompromissa när det kommer till Allâhs religion. Det är obligatoriskt att klargöra sanningen oavsett vad.

Skulle de däremot anse att det finns en större nytta av att inte inleda kallet med att fördöma direkt, börjar de med en korrekt förklaring. Om ämnet skulle vara resningen över tronen, förklarar man sanningen om den utan att säga att det finns de som säger något annat. Det gör man först när människorna har lärt sig sanningen och finner det enkelt att lämna falskheten för sanningen.

1 68:9