Ibn ´Uthaymîn om kall till muslimer med fel dogm

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (56 B)

Fråga: Vissa kallare föredrar att inleda kallet med andra frågor innan trosläran som de anser vara en prövning. Vi skulle vilja att ni klargör detta.

Svar: Om du kallar otrogna till islam, är det obligatoriskt att börja med Tawhîd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Mu´âdh till Jemen och sade:

”Låt det första som du kallar dem till vara trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh…”

Skulle målgruppen däremot vara muslimer med felaktiga trosläror, skall du inte konfrontera dem genom att fördöma trosläror. Ty de tror att de är från religionen. Se i stället till att mana dem till bönen, välgörenheten, fastan och vallfärden så att de känner sig trygga med dig. Därefter skall du förklara för dem att deras troslära är fel.

Det finns alltså skillnad mellan de olika målgrupperna som man vill nå ut till. Om du inleder ditt kall till den otrogne med Tawhîd och han avvisar det, så är han otrogen i vilket fall som helst. Men den andre är muslim som har gjort fel med sin innovation och trott att den är korrekt. Sålunda skall vi inte konfrontera honom med kritik. Det kan leda till att han försvinner och inte accepterar något från dig. Kalla honom till frågor som det inte finns några delade åsikter om som bönen, välgörenheten, fastan och vallfärden. Därefter, efter att de har blivit trygga med dig och insett att det du säger är sant, blir det mycket lätt att inleda ämnet med dem och förklara för dem att deras innovationer är förbjudna och obligatoriska att undvika.