Ibn ´Uthaymîn om Ibn Bâz och al-Albânî och baktal av lärda som Rabî´ al-Madkhalî

Fråga: Kan ni säga något om Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî (rahimahumâ Allâh) som dog förra året?

Svar: De hör till det islamiska samfundets lärda när det kommer till Hadîth, kall till Allâhs religion och bekämpning av Ahl-ul-Bid´a. Det jag vet om dem är att de hör till de ädlaste lärda med den djupaste förståelsen, ehuru en av dem hade en djupare förståelse än den andre. Det finns dock gott i dem båda.

Fråga: Det finns människor som förtalar de lärda hos er i Saudiarabien däribland Shaykh Rabî´ bin Hâdî och de lärda i al-Madînah an-Nabawiyyah. Vad säger ni till dem som förtalar våra lärda?

Svar: Det åligger dem att hålla tyst om lekmännen, än mindre om deras lärda. Om det är en stor synd att baktala en lekman så är det mycket, mycket större att baktala en lärd. Ty baktal av den lärde stannar inte vid att han sjunker i lekmännens ögon, utan det leder till att hans åsikter om Allâhs föreskrift lämnas. Till följd därav ignorerar människorna hans uttalanden som är baserade på Allâhs föreskrift.

Baktal av de lärda är alltså en stor och väldig synd som medför ett stort straff. Dessa människor är ålagda att hålla tyst och inte förtala och smäda de lärda samt säga sanningen om åsikterna och inte om människorna.