Ibn ´Uthaymîn om hopslagen Maghrib och ´Ishâ’ under sommaren

Fråga: I vissa länder försinkas det röda skenet i himlen med vilket ´Ishâ’ infaller varpå det blir svårt att invänta det. Vad göra?

Svar: Om inte det skenet försvinner förrän gryningen eller om det försvinner så kort innan gryningen att de inte hinner be ´Ishâ’ innan den infaller, så har de samma dom som de som saknar ´Ishâ’. I så fall får de utgå ifrån det närmsta landet som har en accepterad tid för ´Ishâ’. En annan åsikt är att de skall utgå ifrån tiden i Makkah.

Och om det röda skenet avtar långt innan gryningen på så sätt att de förmår be ´Ishâ’, så måste de vänta till dess att det skenet har försvunnit.

Undantaget är att de besväras av att vara uppe och vänta. I så fall får de slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ under Maghribs tid. Detta för att undkomma svårigheter och besvär. Allâh (ta´âlâ) sade:

يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

”Allâh vill göra det lätt – inte tungt – för er.”1

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”2

I Muslims ”as-Sahîh” rapporteras det att ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr med ´Asr och Maghrib med ´Ishâ’ i al-Madînah utom rädsla och regn.” De sade: ”Vad var hans syfte?” Han sade: ”Han ville inte besvära sitt samfund.”

Det vill säga så att samfundet inte besväras av den uteblivna hopslagningen.

12:185

222:78