Ibn ´Uthaymîn om frivillig bön i samling

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag tvådde mig liksom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig. Sedan ställde jag mig till vänster om honom varefter han tog tag i mig och ställde mig till höger om sig.”1

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att be frivillig bön i samling eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände Ibn ´Abbâs bön med honom. Det får dock inte bli till en vana. Det är alltså okej att du ibland ber exempelvis frivillig nattbön, Râtibah till Dhuhr eller Râtibah till Fadjr med din vän. Bara det görs då och då. Är detta tillåtet eller Sunnah? Det är tillåtet.

1al-Bukhârî (138).