Ibn ´Uthaymîn om den kristna kvinnan som omkom i en trafikolycka i Saudiarabien

Fråga: Vi har hört att du är passiv när det kommer till att göra Takfîr på den kristna kvinnan som nyligen omkom i en trafikolycka. Stämmer det? En annan säger att du nämnde i samband med solförmörkelsepredikan att kvinnan dog i egenskapen av en otrogen och undrar hur du kan säga så när hon kan ha konverterat till islam i sista ögonblicket.

Svar: Dessa två tvivel är motsägelsefulla. Jag har inte alls varit passiv i förhållande till hennes otro. Hon är otrogen. I grund och botten är hon otrogen. Hon förblev i det tillståndet och vi känner inte till att hon har konverterat till islam. Alltså betraktar vi henne i egenskapen av en otrogen. Den som tillskriver mig något annat än det har ljugit.

När det kommer till att hon skall till helvetet, så vittnar vi inte om att hon skall till helvetet. Det hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära att du inte vittnar om någon individs paradis eller helvete om inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gjort det. Även om personen skulle vara den frommaste människan säger vi inte att han skall till paradiset. Även om personen skulle vara den största hedningen säger vi inte att han skall till helvetet. Dock säger du att han är otrogen. Och om den fromme säger du att han är troende. Det finns alltså en skillnad mellan domarna som är relaterade till det här livet och domarna som är relaterade till nästa liv. Domarna som är relaterade till det här livet är byggda på människans yttre tillstånd. Domarna som är relaterade till nästa liv känner bara Allâh (´azza wa djall) till. Det är en dold fråga. Vi vet inte. Det är vad jag anser om kvinnan.

Faktum är att hon bara är en kvinna. Hon förtjänar varken att nämnas eller hyllas. Vad har hon gjort för islam? Inget. Hennes uppenbara tillstånd visar att hon var mot islam. Jag hörde hur hon kom till välgörenhetsorganisationer och dylikt med korset runt halsen. Vad betyder det? Det betyder att hon kallar till kristendomen. I stället för att säga till människorna att konvertera till kristendomen visar hon att detta är Messias religion; barmhärtighet, nåd, välvilja och empati. Människorna går, som Ibn-ul-Qayyim sade, efter det uppenbara. De vet inte vad som händer bakom kulisserna. Vi känner inte till hennes avsikt, men hennes handlingar är uppenbara – hon kallade till kristendomen. Hon förtjänar inte att komma på tal.