Ibn ´Uthaymîn om blommor på gravarna

Huruvida profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall ha förbjudit att blommor läggs på gravarna, finns inte det förbudet eftersom handlingen var okänd på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Jag tror att handlingen är antagen från de otrogna. Det har dock rapporterats liknande från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han förbjöd att gravar reses och gipsas. Blommor på gravarna påminner om det. Blommor på gravarna är fördömda på grund av två skäl:

1 – Handlingen är tagen från de otrogna.

2 – Handlingen påminner om det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit, nämligen resning av gravar.