Ibn ´Uthaymîn om att ta bort håret mellan ögonbrynen 2

Publicerad: 2010-11-14
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/133)

 

Fråga: Vad är domen för att tunna ögonbrynen?

Svar: Om det sker via noppning, är det inte bara förbjudet utan också en av de stora synderna. Handlingen hör till Nams vars utövare har förbannats av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om det sker via klippning eller rakning, finns det vissa lärda som säger att det är föraktfullt medan andra säger att det är förbjudet och att det hamnar under Nams1. De säger att Nams inte är specifikt för noppning. Istället berör det all typ av ändring av ansiktshår som Allâh inte har tillåtit.

Även om jag skulle anse det vara tillåtet, eller föraktfullt, att tunna dem via klippning eller rakning, tycker jag inte att kvinnan skall göra det så länge hon inte har så pass långa ögonbryn, att de hamnar på ögonen och påverkar synen. I detta fall är det tillåtet att ta bort det skadliga av dem.

1 Ibn-ul-Athîr sade:  ”Nams innebär att ta bort hår från ansiktet.” (an-Nihâyah (2/797))