Ibn ´Uthaymîn om att okunnighet är en ursäkt

Samfundet är enat en definitiv samstämmighet om att Domedagen kommer att äga rum. Därför är den som förnekar den otrogen. Det enda undantaget är personen som är främmande i islam och okunnig. Denne skall läras. Om han därefter fortsätter förneka, anses även han vara otrogen.