Ibn ´Uthaymîn om att inte kalla till Tawhîd för att slippa problem

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (167 B)

Fråga: Det finns en person som kallar till islam på en plats där Ahl-ul-Bid´ah råder. Han kallar till fina handlingar i stället för Tawhîd för att inte få problem. Är det tillåtet?

Svar: Det är baserat på att syftet med kallet är vägledning. Om han anser att han kan vägleda dem utan att först fördöma dem för deras fel i Tawhîd, samtidigt som han avser att tala om Tawhîd allt eftersom, och i stället väljer att lugna ned dem med tal om bönen, allmosan, fastan och vallfärden för att sedan ta steget till Tawhîd, hoppas jag att ingen skada är skedd.

Om han däremot inte alls vill tala om Tawhîd för att det leder till ondska och så vidare, så är det inte tillåtet. Däremot är det tillåtet om han låter detta vara en väg till tal om Tawhîd.