Ibn ´Uthaymîn om att Ibn Bâzs brev till inrikesministern och al-Mas´arîs brev cirkulerar bland folk

Fråga: Det är allmänt känt att vissa kallare har blivit förbjudna att undervisa av styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ på basis av den ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâzs brev. Brevet finns bland ungdomarna. I slutet av brevet står det att kallarna inte skall få undervisa för att samhället skall skyddas mot deras fel. Om en person varnar för dessa fel och uppmärksammar dem som t ex att de glorifierar vissa från Ahl-ul-Bid´a hoppar människorna på honom och anklagar honom för att ha förtalat kallarna. Därav blir de fanatiska till dessa kallare. De hatar och älskar för dem. Det har orsakat prövningar och att uppvaknandets ungdomar har gått skilda vägar. Vad råder ni?1

Svar: Jag råder mina bröder och söner att inte bry sig om skvaller. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd skvaller.

För det andra skall de inte bry sig om att fråga för mycket. Vad har hänt med den och den? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd för många frågeställningar.

För det tredje skall de inte slösa bort sin tid och sina liv. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd slöseri av egendomar. Det är värre att slösa bort livet än egendomen. Därför sade Allâh (ta´âlâ):

حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

”… till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet], så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!”2

Han säger inte att han vill återvända för att bygga ett hus, ett slott, köra lyxiga transportmedel, gifta sig med vackra kvinnor eller dylikt. Han säger:

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

”… så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!”

Det bevisar att tiden är det mest värdefulla i livet. Det är en förlust att ungdomarna kastar bort sin tid på något som detta. Om människorna litar på styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ med Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz i spetsen får de lägga ansvaret på dem. Och om de inte litar på dem så är det en katastrof att inte lita på sina makthavare bland de lärda och ledarna. Makthavarna består av de lärda och ledarna, vilket de lärda har sagt. Vi skall forska kring det som gagnar människorna så att de kan bygga det nedrivna. De skall inte gå bakåt till tal om något som de inte gagnas av eller gagnar med. Vissa kan till och med falla i lögn, baktal och förtal av andra varefter enigheten splittras och vänskapen upplöses i fientlighet. Därmed är ondskan ett faktum. Nu skall vi forska kring hur vi skall agera. Hur skall vi kalla till Allâhs religion? Är kallet till Allâhs religion tyglat av villkor som människan måste se efter och ge sig in i något utan att göra något som får henne att bli förbjuden att tala? Vi befaller att det kallas till Allâhs religion utmed insikt och vishet som bygger och korrigerar skapelsernas religiösa och jordiska tillstånd.

Angående att Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâzs brev till inrikesministern cirkulerar så anser jag inte att det är rätt att människorna sprider det. Vad finns det för nytta med det? Det får människorna att falla i fanatism. Antingen blir de fanatiska till styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ och säger att dessa har fel som samhället måste skyddas mot, eller också blir de fanatiska till dessa och säger att de lärda har gjort fel och gått vilse. Det leder till sektväsen till den ena eller till den andra gruppen. Det är obligatoriskt att kväva prövningen och utrota splittringen. Sålunda anser jag inte att brevet skall cirkulera. Den som har någon nytta av att spara det får göra det. Annars får han riva sönder det.

Vad jag däremot tycker är värre och farligare än så är att det finns brev från utlandet som cirkulerar i landet och tar upp regeringens brister och synder3. Det är minst sagt ett baktal då det stämmer helt överens med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) definition av baktal. Vad sade han när han blev frågad om baktal? Han sade:

”Att du nämner din broder på ett sätt som han hatar.”

Det råder inga tvivel om att regeringen hatar starkt det som tillskrivs den. Alltså är det ett baktal och baktal är en stor synd som inte stryks av bönen, fastan, ´Umrah eller vallfärden. Det finns en risk att baktalaren straffas. Så är fallet om det som sprids är bekräftat och sant. Och om det inte är sant blir det till lögn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad: ”Vad säger du om det jag säger om min broder är sant?” Han sade:

”Om det du säger om honom stämmer har du baktalat honom och om det du säger om honom inte stämmer har du ljugit om honom.”

Vi hör hur dessa flygblad består av grundlösa lögner. Syftet är bara att förstöra ryktet. Vi varnar för att dessa flygblad skall cirkulera. Vi anser det vara en synd att de cirkulerar. De medför bara större problem. Det enda människan får ut av dem är synder. De lärdes och ledarnas position är känslig. Att baktala den lärde är inte som att baktala en man på gatan. Att baktala makthavaren är inte som att baktala vem som helst. Baktal av den lärde är först och främst förtal av honom som person. Därtill leder det till att trovärdigheten av det han förkunnar av föreskriften minskar. Det är det som är farligt. Om människorna tappar förtroendet för den lärde försvinner all hans kunskap eller merparten i alla fall. Hans kunskap kommer ju från föreskriften. Om respekten för ledarna försvinner minskar människornas underkastelse till dem och deras befallningar som inte lämnar föreskriftens ramar. När allt det minskar bryter kaos ut. Var och en börjar göra vad han vill. Frågan är alltså farlig. Om en person skriver en artikel om lekmän och vill dela ut den till människorna – är inte detta ett angrepp mot dem? Självklart är det ett angrepp och även ett baktal ehuru säkerheten eller föreskriften inte påverkas av att deras trovärdighet sjunker eller att de sjunker i folks ögon. Vad skall man då säga om baktalet påverkar säkerheten och föreskriften negativt? Jag har förklarat detta ingående för att jag ser hur det finns folk som vill väl och tror att det är bra att sprida dessa flygblad. Jag ber Allâh och er vittna att jag anser att det är en stor synd att sprida dessa flygblad som endast består av baktal och förtal och att det enda människan får ut av dem är synder och att vilken synd som än händer i samhället på grund av dessa flygblad så får personen för det. Hur kan vi riva den här säkerheten med våra egna händer? Vi lever i säkerhet. Vi har det bra ställt. Vi har lugn och ro. Hur kan vi riva allt det med våra egna händer? Vet ni inte att det finns folk som har beväpnat kall mot regeringar som inte alls är som våra regeringar och som öppet säger att de inte styr med det som Allâh har uppenbarat? De tillämpar franska, engelska, amerikanska eller ryska lagar för att döma Allâhs muslimska slavar med dem. Vad har hänt med dem? Hur har det slutat? Besvärligt. Regeringarna har bara blivit våldsammare och aggressivare. Det finns ingen stabilitet eller säkerhet i länderna. Vem skall ta över regeringarna om de störtas? En man som ´Umar bin al-Khattâb? De tas över av än värre människor. Det har skett. Människan måste tänka på konsekvenserna och resultaten och i vilket tillstånd hon skall träffa sin Herre på Domedagen:

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِي

”[Då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom!”4

Vad skall hon säga till Allâh (´azza wa djall)? Hon sprider de lärdas brister. Hon sprider ledarnas brister. Vad är nyttan?

223:99-100

484:6