Ibn ´Uthaymîn om att hälsa till Ahl-ul-Bid´ah

Fråga: Får man hälsa till personen som praktiserar innovationer?

Svar: Om innovatören kallar till sin innovation och det finns en större nytta av att bojkotta honom, hälsar man inte till honom. Om det inte finns en större nytta, hälsar du till honom. Om du bojkottar en person som praktiserar innovationer, kommer han att hysa agg mot dig och egga människorna mot dig. Det finns ingen nytta av att bojkotta honom. Men skulle det finnas nytta av att bojkotta honom, på så sätt att man är en inflytelserik person som kommer att få innovatören att ta åt sig om man skulle bojkotta honom, är ingen skada skedd.

Detta är en allmän princip. Det är inte tillåtet att bojkotta någon syndare som inte är otrogen om det inte finns större nytta av att bojkotta honom.