Ibn ´Uthaymîn om att endast nämna felen hos personen som man varnar för 2

Fråga: Om en person faller i en innovation eller i en innovation som kan vara mycket farlig och jag väljer att ta upp hans fel – måste jag då nämna hans goda sidor eller endast innovationerna, eller felen, eller måste jag göra något annat som att nämna hans goda sidor?

Svar: Svaret är detaljerat. Om man skall uppskatta en person och tala om hans liv, är det obligatoriskt att nämna hans goda och dåliga sidor.

Skall man däremot råda och varna för hans innovationer och fel, nämner man inte hans goda sidor. Om han nämner hans goda sidor lockar han människorna till honom. Frågan är som sagt detaljerad.

Om en person innoverar en innovation samtidigt som vi vill varna för en innovation, nämner vi honom. Ingen skada är skedd i detta fall. Det kan dock finnas en större fördel av att inte nämna honom vid namn.

Men om vi skall tala om hans liv, måste vi nämna det som är till hans fördel och nackdel. Frågan är som sagt detaljerad.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde vissa människor vid namn när det handlade om råd. Exempel på det är Fâtimah bint Qays hadîth som berättade att Abû Djahm, Mu´âwiyah och Usâmah bin Zayd hade friat till henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde Abû Djahm och Mu´âwiyah på ett sätt som fordrade att hon inte skulle gifta sig med dem. I stället sade han till henne att gifta sig med Usâmah. Han nämnde inte deras goda sidor trots att det inte råder några som helst tvivel om att deras goda sidor är många. Han teg om dem för att det var rätt tillfälle för det. Skall man däremot tala om en persons liv, måste man vara rättvis och nämna det som är till hans fördel och nackdel.