Ibn ´Uthaymîn om att citera Allâh i form av al-Haqq och profeten i form av al-Mustafâ

Fråga: Är al-Mustafâ ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn?

Svar: Nej. Tillsynes är det ett av hans egenskaper. Fri är Allâh, den Väldige, från brister! Det är märkligt hur vissa människor säger ”al-Mustafâ sade” samtidigt som följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) högaktade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kände till hans dygder mer än vad vi gör; Abû Hurayrah sade inte:

”al-Mustafâ sade.”

Ingen annan följeslagare sade det heller. I varje Hadîth-bok säger följeslagaren:

”Allâhs sändebud sade. Allâhs profet sade. Abûl-Qâsim sade och dylikt.”

Dock har dagens människor prövats med retorik utan att ta hänsyn om någon innan dem har talat så. Faktum är att vi måste titta på vem som har talat så innan oss. När vissa människor skall säga något idag, säger de:

”al-Haqq (ta´âlâ) sade.”

”al-Haqq (ta´âlâ) sade och det är sant.”

Det råder inga tvivel om att Allâh är den klara sanningen, men säg istället:

”Allâh sade.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ju tvivelsutan kunnigare om Allâh än vad du är och han högaktade Honom mer än vad du gör. Vad sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han skulle citera Allâh (´azza wa djall)? Han sade:

”Allâh sade.”

Vissa människor vill dock förnya, men en liknande förnyelse är olämplig eftersom det är bättre att följa Salaf i dessa frågor än att förnya.