Ibn ´Uthaymîn om att byta ut föreskriften mot människostiftade lagar

Vad gäller den som tillämpar mänskliga författningar och har kunskap om Allâhs lag och att dessa författningar motstrider Allâhs lag, så har han bytt ut föreskriften mot dessa författningar. Denne är otrogen. Han skulle inte tillämpa dessa lagar istället för Allâhs föreskrift om han inte ansåg att de är bättre för människorna och landet än Allâhs föreskrift.

När vi säger att personen är otrogen, menar vi att handlingen leder till otro. För övrigt kan lagstiftaren vara ursäktad. Det är möjligt att han har blivit lurad efter att det har sagts till honom att lagen inte motstrider islam, att den hör till faktorerna som hjälper till att uppnå något föreskrivet eller att islam har lämnat över frågan till människorna.

Även om de har fel, finns det lärda som säger att relationsfrågor har inget med föreskriften att göra och att de skall refereras till det som är bäst för ekonomin i enlighet med tiden. Om vi behöver ha pengarna i räntebanker eller ålägga folket att betala skatt, är ingen skada skedd. Det råder inga tvivel om att detta är fel. Om de säger detta utav Idjtihâd, förlåter Allâh dem. Annars är deras tillstånd väldigt kritiskt. Dessa bör kallas för ”statens lärda” och inte ”religionens lärda”.