Ibn ´Uthaymîn om att bekläda pojkar med siden och guld

Fråga: Är det tillåtet för småpojkar att ha på sig något som är specifikt för det kvinnliga könet, som guld och siden, och vice versa?

Svar: De lärda säger att det är förbjudet att bekläda barnet det som är förbjudet för den könsmogne. Baserat på det är det förbjudet att bekläda pojkarna med det som är specifikt för det kvinnliga könet och vice versa.