Ibn ´Uthaymîn om as-Suwaydâns kassettband

Fråga: Vad anser ni om Dr. Târiq as-Suwaydâns kassettband och råder ni att man lyssnar på dem?

Svar: Jag råder att man lyssnar på allt nyttig och avråder att man lyssnar på allt skadligt, oavsett vem talaren är.

En klok och förnuftig människa vet vad som är nyttig och skadligt. De kassettband som tar upp följeslagarnas Idjtihâd som ledde till att de började strida mot varandra är inte tillåtna att lyssna på eftersom det förekommer stor risk att man börjar tendera till någon av sidorna. Så länge en människa befinner sig i ett sunt tillstånd, tillkommer lov och pris Allâh. Kanske vill man förstå och veta. Då säger vi att det redan finns böcker. Hänvisa till dem. Men vad gäller att lyssna på vad som hände mellan följeslagarna, anses det inte vara tillåtet att lyssna på det.