Ibn ´Uthaymîn om ´Â’ishahs bön för de döda

Måhända någon undrar om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth när hon frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vad hon skulle säga om hon besökte gravar varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Säg:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid mer er, ni troende och muslimska bosättare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”1

Vissa lärda argumenterar med den hadîthen för att det är tillåtet för kvinnan att besöka gravar. Det stämmer tillsynes att den tyder på det om det inte hade funnits något motsägande i frågan, nämligen hadîthen vari kvinnorna som besöker gravarna förbannas samt Umm ´Atiyyahs ord:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget.”2

Den rapporteras av al-Bukhârî och Muslim.

Dessa hadîther kombineras på så sätt att ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth handlar om kvinnan som passerar en begravningsplats utan att avse att besöka den. I så fall är det harmlöst att be för de döda. Vad som är förbjudet är att hon går ut med avsikten att besöka gravar. De kombineras på så sätt att ´Â’ishahs hadîth handlar om kvinnan som går förbi en gravplats utan att avse att besöka den. I så fall är det harmlöst att be för de döda. Det är emellertid förbjudet att gå hemifrån till gravarna för att besöka dem. Så kombineras bevisen. Skillnaden är klar. En kvinna som går ut för att ta hand om en sak och passerar en gravplats och ber för de döda är inte som kvinnan som går ut för att besöka gravplatsen. Det finns alltså en skillnad mellan det avsiktliga och det oavsiktliga.

Om någon undrar ifall inte förbudet gäller kvinnan som besöker gravarna ofta, så har Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) avisat det argumentet på minst åtta sätt. Han nämnde hur det räcker att kvinnan besöker gravar en enda gång för att hon skall synda. Han nämnde hur en formulering nämner kvinnor som besöker gravar medan en annan nämner kvinnor som ofta besöker gravar. Vi håller oss till formuleringen som nämner bara kvinnor eftersom det är säkrast.

Därtill behöver ett understruket ord – somزوّارات – inte alltid stå för myckenhet. Exempel på det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

”Din Herre är inte orättvis mot slavarna.”3

Det vill säga att Han inte alls är orättvis, inte att Han inte är mycket orättvis.

1Muslim (974).

2al-Bukhârî (313).

341:46