Ibn ´Uthaymîn och kondoleansbesök

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/403-405)

1397-09-30

Från Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn till den ädle brodern …

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

När jag ringde er igår kväll för att kondolera er broders (rahimahullâh) död, märkte jag att ni tog illa upp för att jag inte hade kommit hem till er. Det bevisar att jag har en position hos er, annars hade ni inte tagit illa upp. Däremot vet Allâh att jag inte avstått från att besöka er för att jag ser ned på er eller bagatelliserar den olycksdrabbade. Jag avstod eftersom samlingar i kondolerande syfte inte tillhörde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs praxis. Två av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur dog under hans livstid, varav en var Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) som var hans enda fru medan hon levde och moder till hans flesta barn, alla hans barn frånsett Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ) dog under hans livstid och han sade i samband med sin son Ibrâhîms död:

Ögat gråter och hjärtat sörjer och vi säger inget som förargar vår Herre. Vi sörjer din separation, Ibrâhîm.”1

Det till trots är det inte rapporterat att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ordnade några kondolerande möten efter deras bortgång. Att han satt ledsen i moskén efter att ha nåtts av Zayds, Dja´fars och ´Abdullâh bin Rawâhahs dödsbesked betyder inte att han satt där i kondolerande syfte.

I och med att varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller Salaf medverkade i kondolerande samlingar, föraktade Imâm Ahmad (rahimahullâh) handlingen och sade både att den är olämplig och att han inte är förtjust i den. Ibn Muflih klargjorde i ”al-Furû´” att när Imâm Ahmad sade att något är olämpligt, menade han att det är förbjudet. Både förbud och tillåtelse återberättas från honom i denna sak varefter hans senare anhängare har slagit fast att handlingen är föraktfull. Ibn Muflih sade i ”al-Furû´”:

Sådana sittningar är föraktfulla, vilket han konkretiserade. De flesta väljer den åsikten, överensstämmande med Mâlik och ash-Shâfi´î.”

I ”al-Muntahâ” och ”al-Iqnâ´”, som båda hör till rättsskolans senare referenser, står det:

Sådana sittningar är föraktfulla.”

I förklaringen heter det:

Det vill säga i samband med kondoleanser där den olycksdrabbade får kondoleansbesök eller tvärtom.”

I ”al-Muhadhdhab”, en av Shâfi´iyyahs mest prestigefyllda böcker, står det:

Sittningar i kondolerande syfte är föraktfulla, ty handlingen är en nyhet och därför också en innovation.”

I förklaringen står det:

Det vill säga att dödsboet hemsöks av kondolerande besökare. Istället ska de fortsätta med sina vardagssysslor som vanligt. Den som träffar de olycksdrabbade får kondolera dem.”

Till följd av allt detta som jag har citerat har jag inte kommit hem till er för att kondolera. Det handlar alltså inte om att jag ser ned på er eller bagatelliserar den olycksdrabbade. Ni har min välförtjänta respekt. Förr igår hade jag chansen att tala med er efter Fadjr, men lyckades tyvärr inte göra det.

Vad den döde beträffar, ber jag Allâh förlåta och benåda honom. Detta är vad jag ville klarlägga så att ni kan förstå mig. Lov ske Allâh, världarnas Herre. Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och hans anhängare fram till Domedagen.

1al-Bukhârî (1303) och Muslim (2315).