Ibn ´Uthaymîn krossar dagens Khawâridj

Fråga: Vi har ett gäng unga studenter i Jemen som har hårda uttalanden om de stora lärda och de har fått med sig andra ungdomar. De säger bland annat att Shaykh al-Albânî är en ledare för Irdjâ’. Samma sak säger de om styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ här och att det finns Irdjâ’ i dem och att de är okunniga om de nutida frågorna. När vi diskuterar med dem säger de dessvärre att de är Ahl-us-Sunnah, Salafiyyûn och dylikt. Hur skall det förhållas till dem? Vad sägs om dem?

Svar: Vad beträffar deras ord om de lärda, så skadar de inte de lärda alls. Jag känner inte till något från Shaykh al-Albânî som tyder på att han är från Murdji’ah. Han är i själva verket en Salafî, Sunnî och Muhaddith. Det finns få som han i dag.

Angående styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ här och att de är okunniga om de nutida frågorna, så är det påståendet precis som alla andra påståenden. Åklagaren får framföra sitt bevis och förnekaren får svära vid Allâh.

Har de diskuterat med dessa lärda och kommit fram till att de är okunniga om de nutida frågorna? Begrepp som ”okunnighet om de nutida frågorna” och ”förståelse om de nutida frågorna (Fiqh-ul-Wâqi´)”1 är innoverade begrepp som härrör från vissa kallare. Den berömvärda förståelsen är förståelsen inom Allâhs (´azza wa djall) religion. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som Allâh önskar väl låter Han honom förstå religionen.”2

Förståelse inom de nutida frågorna är ett verktyg till att få en bild av en fråga som sedan döms utmed Sharî´ah.

Fråga: Hur skall det förhållas till dessa ungdomar?

Svar: Beträffande ert förhållande till dem anser jag att ni lämnar dem.

Fråga: Du menar att vi skall ignorera dem?

Svar: Helt och fullt! Som om de inte ens existerar. Men om någon annan kommer och vill prata om ämnet skall han rådas, befallas att frukta Allâh (´azza wa djall) och förbjudas att tala om något utan kunskap.

Fråga: Bevisar det inte att de har en tendens när de anklagar de stora lärda för Irdjâ’? Jag kommer ihåg att vissa lärda nämnde att Ibn Badrân al-Hanbalî sade att vissa Khawâridj brukade anklaga Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’.

Svar: Ja, ja. Det råder inga tvivel om det! Alla som anklagar de måttliga för Irdjâ’ tenderar till Khawâridjs ideologi.

Fråga: Han besitter alltså [deras] åsikt och anlag?

Svar: Ja. Han har Khawâridjs anlag i sig.

2al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).