Ibn ´Uthaymîn förklarar Mâliks princip

Det har rapporterats att Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

En man frågade Imâm Mâlik bin Anas om Hans ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

och sade: ”Hur reste Han Sig?” Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter sade han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

De lärda rapporterar även en annan formulering, nämligen:

”Resningen är känd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

Låt oss förklara detta:

”Resningen är inte okänd.”

Dess betydelse är ju känd i arabiskan och Salafs samstämmighet. Enligt arabiskan betyder resning höghet. Likaså var Salaf enade om betydelsen då det inte känns till att någon följeslagare avvek från en bokstav i Qur’ânen. Således förblir ordet i princip i dess form.

”Beskaffenheten är okänd.”

I en annan formulering står det:

”Beskaffenheten är obegriplig.”

Det betyder att intellektet kan inte begripa beskaffenheten. I så fall kan beskaffenheten endast bekräftas utmed bevis i Qur’ânen och Sunnah. Något sådant bevis finns inte här. Om beskaffenheten inte kan begripas av intellektet och om Qur’ânen och Sunnah inte har nämnt hur beskaffenheten är, förblir den okänd. Beskaffenheten är alltså okänd. Beviset för det är att Allâhs resnings beskaffenhet handlar om en av Hans egenskaper och tal om egenskaperna är likt tal om Hans essens. Om vi inte kan föreställa oss Hans essens så kan vi inte heller föreställa oss Hans egenskaper. Tal om egenskaperna tillhör tal om essensen. Det är en sak.

En annan sak är att Allâh har underrättat oss om resningen till skillnad från dess beskaffenhet. Vi begriper inte den med våra intellekt.

En tredje sak är att beskaffenheten kan endast kännas via tre sätt:

1 – Beskådning av den.

2 – Beskådning av dess like.

3 – Trovärdigt besked om den.

Inga dessa möjligheter kan tillämpas på Allâhs resning över tronen. Vi har inte sett den, vi har inte sett dess like och vi har inte fått något besked om den från den Trovärdige. Alltså måste den vara okänd. Samma sak skall sägas om alla andra egenskaper. Exempelvis säger vi om Allâhs nedstigning till den nedersta himlen:

”Nedstigningen är känd. Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

Varför är det obligatoriskt att tro på den? Därför att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat om den.

Varför är det innovation att fråga om den? På grund av två orsaker:

1 – Följeslagarna frågade inte om den.

2 – Frågan är typisk Ahl-ul-Bid´a. Det är de som ställer sådana frågor. Därför sade Imâm Mâlik:

”Jag betraktar dig endast som en innovatör.”

Därtill är en sådan fråga tillgjord varför den hamnar under hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”De tillgjorda har gått under. De tillgjorda har gått under. De tillgjorda har gått under.”2

På samma sätt är det innovation och tillgjordhet att fråga om alla andra egenskapers beskaffenhet eller om något mer än det som redan står i Qur’ânen och Sunnah. Sålunda är det obligatoriskt att varna för tillgjordhet i dessa sakfrågor.

120:5

2Muslim (2670).